Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Indien u gebruik maakt van onze diensten, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Iedere opdrachtgever en reiziger verklaart zich door gebruik te maken van onze diensten op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Wij raden u aan om alle reizigers op zijn minst bekend te maken met de punten welke gemeld zijn onder Artikel 2: Gedragingen en geboden. Het niet naleven van deze voorwaarden kan ertoe leiden dat de betrokkene(n) op ieder willekeurig moment uit de bus verwijderd kan(/kunnen) worden. Kosten die ontstaan dankzij het niet naleven van dit reglement worden altijd op de betrokkene(n) verhaald.

U kunt onze voorwaarden downloaden als PDF.Back to Top